PT Operations BV, gevestigd aan Papland 18
4206CL Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://pt-o.nl/
Papland 18
4206CL Gorinchem
0183616633

Persoonsgegevens die wij verwerken
PT Operations BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. PT Operations BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Evenals adres, indien dit nodig is voor onze dienstverlening met betrekking op het leveren van bestelde producten.
  • PT Operations BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Ingesloten inhoud van andere websites:
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en jouw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van jouw interactie met de ingesloten inhoud als jij een account hebt en bent ingelogd op die website.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
PT Operations BV bewaart de persoonsgegevens zolang zij dit nodig acht voor de uitvoering van haar diensten. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken gedurende de periode dat jij klant of leverancier bent bij een organisatie die klant of leverancier is van PT Operations BV, verlengd met een periode waarin wij wettelijk geacht worden jouw gegevens te bewaren. Indien jij geen klant of leverancier van PT Operations BV bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens totdat jij jezelf bij ons afmeldt.

Indien wettelijke bepalingen voorschrijven dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal PT Operations BV deze langere termijn hanteren.

Delen van persoonsgegevens met derden
PT Operations BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het leveren van uw producten en of het uitvoeren van diensten.

De gegevens die wij dan delen zijn: naam, adres en eventueel telefoonnummer voor het leveren van onze producten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PT Operations BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PT Operations BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Met deze cookies kunnen wij jou herkennen als jij na enige tijd weer terugkeert op de website en kunnen de inhoud voor jou personaliseren. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.

Analyse cookies
Voor analysedoeleinden houden we informatie over bezoekgegevens en bezochte pagina’s bij. Deze helpen ons om onze website te verbeteren.

Tracking cookies voor marketingdoeleinden
Deze cookies registreren jouw bezoek aan onze website, de pagina’s die jij hebt bezocht en de links die jij hebt gevolgd. Deze informatie wordt gebruikt om de website beter af te stemmen op jouw behoefte. We delen deze informatie met derden.

Via de cookie-instellingen van de browser kun jij zelf aangeven welke categorie cookies je wilt accepteren (met uitzondering van de functionele cookies).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PT Opeartions BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marketing@pt-o.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PT Operations BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PT Operations BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@pt-o.nl.

Aanpassingen privacyverklaring
PT Operations BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van PT Operations BV. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 15 oktober 2019.