Subsidies EIA & ISDE:

Investeert als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Wil jij als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als er wordt geïnvesteerd in duurzame energie en energiezuinige technieken.

 – Energie-investeringsaftrek (EIA) is voor ondernemers. (niet voor particulier)  
– Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 

EIA subsidie

Hoe werkt EIA? (Energie-Investeringsaftrek)

Meldt de investering per soort bedrijfsmiddel digitaal aan via het Loket van RVO. Let er wel op dat dit op tijd meldt! Als de investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt jij hiervoor een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Wat is het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen? Dit is minimaal € 2.500 en maximaal € 126 miljoen per kalenderjaar. Er mag 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor een EIA-verklaring is ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Het voordeel van EIA.

Deze regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers. Door middel van te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Bovendien mag u naast de afschrijving van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Verder levert deze regeling u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Voorwaarden:

Wanneer komt u in aanmerking voor de EIA-regeling? Daarnaast is het belangrijke dat de voorwaarde van uw energiezuinige investering past onder een code op de Energielijst. Wilt u EIA aanvragen? Let dan ook op de andere voorwaarden.

De geldende voorwaarden zijn:

 • Ondernemers in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
 • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
 • Als het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 126 miljoen.

Uw investering niet op de Energielijst?

Levert de investering wel energiebesparing op, maar staat deze niet op de Energielijst? Kijk dan of de investering gemeld kan worden onder een zogenoemde generieke code.

Energielijst

Ga dit na met behulp van de online zoektool waarmee jij snel kunt zoeken op bijvoorbeeld code, techniek en branche of ander trefwoord. Op de Energielijst staan: Duidelijk omschreven investeringen (specifieke code). Maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren en binnen een bepaalde tijd zijn terugverdiend (generieke code).

Meer algemene informatie over de Energielijst.

Hoe maakt u gebruik van deze regeling?

 1. Hoofdregel is binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl.
 2. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
 3. Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl.

Aanvragen.

Omdat het afhankelijk is van het soort kosten, gelden voor uw EIA-aanvraag verschillende termijnen. Wat deze termijnen zijn en hoe deze aanvraag doet. Dit leest j op de aanvraagprocespagina.

De EIA vraagt u aan met erkenning.

Meer weten?

ISDE subsidie.

Dat kan met een warmtepomp en/of een zonneboiler. Vereniging van Eigenaren (VvE’s) kunnen voor een appartementengebouw naast een warmtepomp en zonneboiler ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voorwaarden

 • Geldig KVK-nummer (behalve als u een particuliere commerciële verhuurder bent in het geval van een warmtepomp en zonneboiler).
 • Vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • Het apparaat wordt in Nederlander geïnstalleerd.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • Factuur en betaalbewijs van de aanschaf en van de installatie van het bouwinstallatiebedrijf.
 • Verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.
 • Als u voor een maatregel gebruikmaakt van de ISDE, kunt u voor die installatie/maatregel geen gebruik maken van andere subsidies. Het stapelen van ISDE met gemeentelijke of provinciale subsidies is alleen voor woningeigenaren mogelijk.